Vedení účetnictví/daňové evidence v praxi

Vedení účetnictví v praxi : rozsah 6 hod.

cena:  2800,- Kč

 

Vedení daňové evidence: rozsah 4 hod.

cena : 1800,- Kč

 

Obsah obou kurzů:

  • sestavení přehledné evidence 
  • zpracování a zaúčtování dokladů, vedení účetních knih
  • evidence majetku a závazků ( dluhů)
  • kontrola účetnictví, daňové evidence
  • příprava na účetní závěrku, inventarizace majetku a závazků
  • uzavření účetního období
  • daňové přiznání