Vedení účetnictví/daňové evidence v praxi

Vedení účetnictví v praxi : rozsah 6 -8 hod. dle potřeby

cena:  2800,- Kč

Vedení daňové evidence: rozsah 4 hod.

cena : 1800,- Kč

Cíl:

  • sestavení přehledné evidence 
  • zpracování a zaúčtování dokladů, vedení účetních knih
  • evidence majetku a závazků ( dluhů)
  • kontrola účetnictví, daňové evidence
  • příprava na účetní závěrku
  • uzavření účetního období

Možnost další spolupráce formou konzultací 

Konzultace: pro začínající účetní  při zavádění účetní evidence, postupy jak zpracovat účetní doklady,  účtování, kontroly účetnictví, tvorba sestav, účetní závěrka.

Termín: dle dohody

Místo konání: Praha

Cena: 500,- Kč/hod.