Semináře  / Praha

Základy podvojného účetnictví (5 denní) Praha

Termín:                                                                                                                                                                                                             

 • individuální výuka (rozsah 5 dní) 
 • rozšířený výklad podvojného účetnictví se zaměřením na problematiku konkrétní účetní jednotky, daňová optimalizace
 • začínající účetní
 • majitelé, jednatelé firem

     Cena : 8 000,- Kč

 

 • skupinové  víkendové - formou konference - max. počet 3 účastníci
 • 27.11. -.30.11. 2020
 • 5.12.,6.12.,12.12.,13.12. 2020

Cena: 5 000,- Kč

Lektorka: Ing.Milada Vyvialová

Cíl: Naučit posluchače uplatnit učebnicové znalosti účetnictví v praxi :), nejen umět  zaúčtovat běžné účetní případy, sestavit účetní závěrku, daňové přiznání, ale především pochopit účetnictví jako ucelený systém. 

Daňová evidence pro podnikatele

Termín: individuálně ( délka trvání kurzu 2 dny, vždy od 15 -18,00 hod.) 

 Cena : 2 500,- Kč                  

 Lektorka: Ing.Milada Vyvialová

Cíl: vybrat pro zájemce konkrétní formu vedení evidence vzhledem k jeho předmětu podnikání, naučit vést tuto evidenci a v případě potřeby nějaký čas dohlížet nad dalšími kroky zájemce.

 • naučit posluchače vést daňovou evidenci samostatně, přehledně a jednoduše
 • jak správně postupovat při zpracování účetních dokladů,
 • vedení evidence příjmů a výdajů
 • evidence majetku a dluhů
 • stanovení základu daně