Semináře  / Praha

Základy podvojného účetnictví pro podnikatele

Termín:                                                                                                                                                                                                             

  • individuální výuka (rozsah 4 dny) - online výuka 
  • začínající účetní
  • majitelé, jednatelé firem

    skupinové  víkendové - formou konference - max. počet 3 účastníci

  • 6.3.,7.3.,13.3.,14.3. 2021
  • 1.4. - 4.4. 2021

Cena: 5 000,- Kč

Lektorka: Ing.Milada Vyvialová

Cíl pochopit účetnictví jako ucelený systém. 

Daňová evidence pro podnikatele

Termín: individuálně ( délka trvání kurzu 2 dny, vždy od 15 -18,00 hod.) 

 Cena : 2 500,- Kč                  

 Lektorka: Ing.Milada Vyvialová

Cíl: vybrat pro zájemce konkrétní formu vedení evidence vzhledem k jeho předmětu podnikání, naučit vést tuto evidenci a v případě potřeby nějaký čas dohlížet nad dalšími kroky zájemce.

  • naučit posluchače vést daňovou evidenci samostatně, přehledně a jednoduše
  • jak správně postupovat při zpracování účetních dokladů,
  • vedení evidence příjmů a výdajů
  • evidence majetku a dluhů
  • stanovení základu daně