Semináře  / Praha

Základy podvojného účetnictví (5 denní) Praha

Termín:                                                                                                                                                                                                              

 • individuálně            odpolední výuka  od 15 -19 hod., včetně víkendů od 9 -13 hod.        
  • 13. 14. 15. - 21. 22. dubna 2018
  • 25. -29. dubna 2018
  • 11. 12. 13. - 19. 20. května 2018
  • 30. 31. května - 1. 2. 3. června 2018
  • 15. 16.17. - 23. 24. června 2018

     

Cena: 6 000,- Kč

Lektorka: Ing.Milada Vyvialová

Cíl: Naučit posluchače uplatnit učebnicové znalosti účetnictví v praxi :), nejen umět  zaúčtovat běžné účetní případy, sestavit účetní závěrku, daňové přiznání, ale především pochopit účetnictví jako ucelený systém. Poradit, jak vést agendu účetnictví malých a středních firem v praxi tak, aby efektivně fungovala.

Daňová evidence pro začínající podnikatele

Termín: individuálně ( délka trvání kurzu 2 dny, vždy od 15 -19 hod.) 

 Cena : 3 000,- Kč                  

 Lektorka: Ing.Milada Vyvialová

Cíl: vybrat pro zájemce konkrétní formu vedení evidence vzhledem k jeho předmětu podnikání, naučit vést tuto evidenci a v případě potřeby nějaký čas dohlížet nad dalšími kroky zájemce.

 • naučit posluchače vést daňovou evidenci samostatně, přehledně a jednoduše
 • jak správně postupovat při zpracování účetních dokladů,
 • vedení evidence příjmů a výdajů
 • evidence majetku a dluhů
 • stanovení základu daně