Bachova květová terapie

      Osobní konzultace

 • práce s emocemi  - rozpoznání, poznání, pochopení, propuštění
 • harmonizace - změna prožívání života, návrat k radosti a zdraví
 • přijetí vlastní jedinečnosti - a tím i přijetí jedinečnosti našich dětí, partnerů, rodičů...blízkých
 • Konzultace probíhá formou osobního setkání nebo online.

 • Délka setkání 60 min.
 • Cena 1000,- Kč 
 • Kontrolní konzultace 30 min :  cena: 600,- Kč
 • Samostatná lahvička se směsí esencí cena : 300,- Kč

   Objednání přes kontaktní formulář

      Těším se na společnou cestu.

 Workshop - Bachovy květové esence pro děti a rodiče

Co nabízíme a  přínos pro Vás: 

 • naučíte se rozpoznávat, vnímat své emoce, stavy mysli, pocity své i svých dětí
 • naučíte se pracovat s emocemi
 • najít vhodnou esenci
 • harmonizace rodinného prostředí
 • vhodné i místo osobní konzultace

Bachovy květové esence pro rodiče a děti

 

Každý rodič je ve svém životě konfrontován ve vztahu ke svému dítěti s prožíváním emocí strachu, obav, vzteku, zlosti, netrpělivosti, zoufalství, smutku, bezradnosti……..

Někdo nad tím mávne rukou, jiný zkoumá a ptá se, hledá odpověď, klíč k uzdravení, vyřešení situace a ten je v uvědomění, poznání, přijetí všech emocí, našeho prožívání dané situace. Kořeny často bývají v našem dětství, takže pohlížejme na své děti jako na naše velké pomocníky, kteří nám pomáhají vynést na světlo naše bolesti a tím je uzdravit.

Vyplývá to ze skutečnosti, že i když jsme samostatné jedinečné lidské bytosti, přeci jen žijeme společně v jednom energetickém poli a dochází k vzájemné výměně našich emočních stavů. Dítě jen ukáže, vynese na povrch emoční stav rodiče, který si ho neuvědomuje, zvědomením emocí rodiče, podáním esence rodiči i dítěti dojde k harmonizaci obou jako celku.

Je více metod jak pracovat se emocemi a jednou z nich jsou i Bachovy květové esence, které byly vytvořeny právě pro harmonizaci emočních stavů člověka. Víme, že emoční nerovnováha může z krátkodobého hlediska způsobit nepohodu, rozladění, únavu a běžná lehká onemocnění, z dlouhodobého hlediska deprese, smutky i chronické nemoci.

Bachovy květové esence mohou být podporou na této cestě návratu k sobě a životu v lásce a radosti nás samých a tím i celé rodiny.

Nalezení vhodné květové esence spočívá v nalezení, rozpoznání našeho emočního stavu, tím dojde k uvědomění si, co cítím, což je první krok k uzdravení.

Bachovy květové esence se užívají na emoční stavy vznikající:

 • Konkrétní situace – úraz, nehoda, smrt, rozvod, maturitní zkouška….
 • Náladové stavy jednorázové, opakující se – smutek, úzkost, nervozity, strach, opakující se myšlenky, vztek, deprese, netrpělivost, rozčilování….
 • Typová esence - povaha dítěte, rodiče jako osobnostní rys

Bachovy květové esence mapují 38 základních emočních stavů člověka rozdělených do sedmi skupin:

 • Strachem
 • Nejistotou
 • Péče o ostatní
 • Samota
 • Přecitlivělost na vlivy, myšlenky
 • Skleslost a zoufalství
 • Nezájem o přítomné dění