Bachovy květové esence

Podpůrná terapie pro práci s emocemi na vaší cestě porozumění sobě a svým blízkým.

Harmonizují naše emoční stavy a tím nás udržují ve stavu rovnováhy a to je zdraví. 

Vedou nás k přijetí a pochopení naší jedinečnosti a tím k přijetí a respektu k jedinečnosti našich dětí, přátel, rodičů ….. a právě to je základ zdravého fungování rodiny, komunit… celé společnosti.


uzdravuje člověka tím, že harmonizuje jeho emoční stavy- emoce, strachy, úzkosti, obavy, tím dochází k prevenci , to znamená, že k onemocnění těla již nemusí dojít.

Tím, že se člověk zajímá o své stavy bytí, které prožívá  - poznává sám sebe .


Tvůrce: Dr. Edward Bach  - lékař

Dr. Bach byl lékař a vážně onemocněl a jelikož byl hypersenzitivní všimnul si, že s ním komunikují květiny a stromy a na svém těle cítil jejich esenci - kvalitu. Lékaři  mu řekli, že zemře, ale on se začal léčit, zkoumal prožívané stavy - emoce, strachy, nálady, úzkosti, nejen svoje, ale i lidí, které potkával v hospůdce, na poli.....  vytvořil 38 esencí, které mapují veškeré emocionální stavy člověka, v tomto je jeho dílo a odkaz jedinečný.

Po nalezení poslední esence zemřel.


Popis jednotlivých esencí viz : http://www.bachovaterapie.cz

http://www.zahradaesenci.cz

Vizí Dr. Bacha bylo , aby esence používali všichni lidé místo léků pokud to jen jde. Sám nazval tuto terapii jako cestu poznání sebe, uzdravení a života v harmonii. Jeho metoda je jednoduchá, aby ji mohli používat všichni lidé sami i bez pomocí terapeutů, stačí rozeznat stav, náladu, emoci, kterou právě prožíváte. Toto zkoumání a sledování toho, co právě prožíváte vás přivádí do přítomného okamžiku a vědomého přístupu k sobě samému.

Cíl: Harmonizace  člověka a tím návrat ke zdraví skrze působení esencí z květů, rostlin, stromů, vědomý přístup k životu, vlastní odpovědnost za to co prožívám,  jak se cítím a své zdraví.

Doporučené knihy:

Dr. Edward Bach :  Uzdrav se

Dr. Edward Bach:   Dvanáct léčitelů a další léčivé esence


Jak esence působí:

V jedné přednášce Eckhart Tolle řekl,  že hluboké Já neboli Já jsme neboli Vědomí neboli Pole se též může nazvat esenciální identita.

Z toho vyplývá, že i rostliny mají také esenciální identitu určité kvality a právě tato kvalita - esence pomáhá zharmonizovat pole člověka, který se dostane vlivem prožívání určitých situací do nerovnováhy emocionální. Esence příslušné rostliny pomůže rezonancí uvést pole člověka do rovnováhy.

Esenciální kvalita například bílého kaštanu je klid, uvolnění ...takže když vstoupí do vašeho pole tato kvalita,  tak dojde k harmonizaci pole -   které  díky různým situacím např. nadměrné přemýšlení, opakující se obavy, řešení nějaké tíživé situace - se vychýlilo do nerovnováhy . Tuto změnu můžeme zaregistrovat okamžitě , ale také si nemusíme změny vůbec všimnou, většina lidí si nějaké změny všimne až po např. 14 dnech a některým to řeknou až jejich přátelé, že došlo ke změně.


Závěr

Dochází k harmonizaci vaší bytosti , prožíváte zdraví, radost, celistvost nejen na osobní úrovni, ale i  na úrovni  celku, jehož jsme všichni neoddělitelnou součástí. 

odkaz:

https://www.bachcentre.com/en/

Bachovy květové esence

pozitivní obraz esence

Užívání esencí :

  • vždy ráno a večer 4  kapky esence do úst

  • během dne 2x-4x 4  kapky esence do úst

  • nebo během dne do sklenice vody 4 kapky esence a popíjet během dne

  • nakapat na zápěstí 2 kapky esence , přiložit druhé zápěstí a mírně masírovat

Bílá lesní réva - Clematis

Realizace našich snů, projevení kreativity konkrétním způsobem, od snění k činům.....

 

Borovice lesní - Pine

Odpuštění sobě, láska k sobě, přijetí sebe, mohu udělat chybu, spokojenost se sebou samým, mám zde své místo, každý odpovídá za své činy sám......

Odpouštím si.... miluji se....děkuji si... 

Buk - Beech

Tolerance vůči ostatním, vedení druhých formou podpory, povzbuzení, bez posuzování, kritiky, ukázat směr a nechat být...nechat druhé jít svou cestou.

Cesmína ostrolistá - Holly

Uvolnění napětí, nalezení míru a lásky k druhým lidem. Miluji sebe i druhé tak jak jsou v důvěře, s respektem a úctou.

Čekanka obecná - Chicory

Rodičovská láska bez podmínek, přijetí, podpora, ochrana, účast, naslouchání a umění počkat...nechat růst svobodně. Respektování svých potřeba a potřeb druhých. 

 U čekankových dětí podporuje nezávislost na rodičích.

Červený kaštan - Red chestnut

Bez obav a s důvěrou nechávám  své blízké jít svou cestou  a těším se společně s nimi jak dobře jim to jde.... 

 

Devaterník penízkový - Rock rose

Zklidnění v zoufalých situacích, trauma, šok, noční můry, děs.

Jsem v bezpečí.

Divoká hořčice - Mustard

Návrat k radosti a vděčnosti za to co máme, při depresích bez příčiny.

Dub - Oak

Lidé dubu jsou silní, odvážní, zodpovědní , nikdy nepochybují, důvěřují své cestě a nikdy se nevzdávají, dub je učí přestat tolik bojovat, odpočívat a naslouchat svému tělu.

Habr -Hornbeam

Každý den je krásný, každý den můžeme prožít s radostí, s přijetím, že vůbec je, že máme další možnost začít znovu..... 

Dodává lehkost, energii, živost v každodennosti. Dobrý spánek.

Hořec podzimní - Gentaim

Víra v to co děláme, podpora pokračovat na cestě , naděje, že dojdeme k cíli i přes překážky malé či velké...

Lék na zklamání.. na klam, kterému jsme uvěřili.

Hlodaš - Gorse

Posel naděje v těžkých chvílích.... Světlo na konci tunelu...

Chmerek roční - Scleranthus

Přináší vnitřní rovnováhu, rozhodnost, přesně vím, co je pro mne nejlepší a podle toho jednám a rozhoduji se.

Víc co chci, co potřebuji, co je pro mne nejlepší, naslouchám vnitřnímu vedení.

Jedlý kaštan -Sweet Chestnat

Pokračuj v cestě. Nikdy nejsi sám. Obnova života, znovuzrození nalezení východiska z bezvýchodné situace, přijetí všeho jak je.

 

Jilm - Elm

Navrací sebedůvěru lidem, kteří velice dobře a oddaně pracují pro druhé a zapomínají na sebe,  v okamžicích právě ztráty vlastních sil  v důsledku přílišné odpovědnosti za druhé lidi.

Pomáhá rozdělit kompetence a zodpovědnost i na druhé, uvolnit se...

Kaštan bílý - White chestnut

Ztišení mysli, klid mysli, úleva, fyzické uvolnění.

Kejklířka skvrnitá - Mimulus

 Pomáhá všem postavit se za sebe a překonat strach. Odvaha, statečnost, hrdinství.

Modřín - Larch

Vědomí vlastní hodnoty, jsi dokonalý takový jaký jsi, celý svět je tvůj, můžeš vykročit a dělat, mít co máš rád.

Netýkavka žlaznatá - Impatiens

Buď trpělivý , zpomal, počkej na ostatní, nebo zůstaneš nakonec sám. Jsi skvělý a druzí také nezapomeň na to.

Oliva - Olive

Obnova fyzických i duševních sil ( nemoc, operace, únava po práci).

Regenerace.

Plané jablko - Crab apple

Očista těla. Láska k tělu.

Jsi dokonalá/lý tak jak jsi.

Planá růže - Wild rose

Znovuobjevení radosti ze života, probuzení ze pasivity, snění. Nalezení vnitřní motivace - život je krásný.

Poupě kaštanu - Chestnut Bud

Obnovuje schopnost učit se novým věcem a poučit se ze svých chyb.

Rožec - Cerato

Naslouchání sobě, důvěra ve vnitřní vedení, intuici.

Víš co máš dělat.

Řepík lékařský - Agrimony

Komunikuj o svých pocitech, druzí neví co cítíš, když vše skrýváš za svým úsměvem a o samotě pláčeš. Důvěřuj druhým jsou tu pro tebe a mohou ti pomoci, nejsi se svými pocity sám.

Otevři se, projev se, raduj se ze sebe.

Slíva třešňová - Cherry plum

Přináší uvolnění ve chvílích napětí, hysterie, záchvatů agrese, zloby, násilí, přináší sebekontrolu.

Snědek okoličnatý - Star of Bethlehem

Přijetí situace, události v důsledku šoku. Přijetí pomoci a uvolnění, propuštění...

Sporýš lékařský - Vervain

Nadšení, radost, motivace sebe i druhých, cílevědomost,  umění si odpočinout nabrat síly a  pokračovat, vydržet až do konce. Na individuální úrovni i při práci v týmu.

Vrba žlutá - Willow

Přijetí vlastní odpovědnosti za svůj život, opuštění role oběti a obviňování druhých.

Jsi tvůrce svého života.

Sveřep větevnatý - Wild oat

Nalezení povolání, vlastní cesty.

Topol osika - Aspen

Víra v život, pomáhá uklidnit se  při velkém strachu z neznáma, panika, třes, hrůza, obavy.

Přináší poznání, kdo vlastně jsme , které přináší uvědomění, že jsme stále v bezpečí a nic mi nehrozí.

Vinná réva -Vine

Moudré vůdcovství, návrat k lidství, důvěře v lidi,  vedení srdcem.

Vlašský ořech - Walmut

Nové začátky (porod, škola, důchod, sňatek, stěhování...)

Ochranná esence před vlivy okolí, pomáhá zůstat věrný své cestě.

Voda z horských pramenů - Rock water

Nalezení vnitřní svobody, plynutí životem, opuštění kritiky sebe sama, přísnosti, perfekcionalismu. Příkladem jsi i zranitelný  a nedokonalý.

Laskavost k sobě.

Vřes - Heather

Pomáhá naslouchat druhým, vcítit se, ochota přestat mluvit jen o sobě.

 

Zimolez kozí list - Honeysuckle

Odpoutání od minulosti, návrat do přítomnost tady a teď. Nalezení v přítomnosti radosti a štěstí.

Žebratka bahenní - Water violet

Otevření se ostatním, moudrost, vnitřní klid, ochota pomáhat druhým, dělit se o své zkušenosti a moudrost.

 

Zeměžluč - Centaury

Učí říkat NE druhým a sobě ANO.

Seberealizace pro hodné, dobrotivé lidi, kteří nezištně a rádi pomáhají druhým a často zapomenou na svoji cestu.

Krizová esence - Rescue Remendy

První pomoc - panika, šok, zoufalství, nehody, nemoc, úmrtí, rozvod, mdloby, emocionální stres, mentální stres, šok, trauma, děs , agrese, bodnutí hmyzem, rány na pokožce..

Směs esencí: devaterník penízkový, kejklířka skvrnitá, slíva třešňová, snědek okoličnatý, netýkavka žlaznatá.