Základy podvojného účetnictví (5 denní) Praha

Termín:                                                                                                                                                                                                     

  • individuální výuka (rozsah 5 dní) - 
  • rozšířený výklad podvojného účetnictví se zaměřením na problematiku konkrétní účetní jednotky, daňová optimalizace
  • začínající účetní
  • majitelé, jednatelé firem

     Cena : 8 000,- Kč

                                                  

  • víkendové kurzy formou konference - max. počet 3 účastníci
  • 27.11. -.30.11. 2020
  • 5.12.,6.12.,12.12.,13.12. 2020

Lektorka: Ing. Milada Vyvialová

Cena: 5 000,- Kč 

Cíl: Naučit posluchače uplatnit učebnicové znalosti účetnictví v praxi :), nejen umět  zaúčtovat běžné účetní případy, sestavit účetní závěrku, daňové přiznání, ale především pochopit účetnictví jako ucelený systém. Poradit, jak vést agendu účetnictví malých a středních firem v praxi tak, aby efektivně fungovala.

 

Obsah

1. den : postupy a zásady vedení účetnictví, náklady a výnosy, zúčtovací vztahy

2. den : dlouhodobý majetek, zásoby,krátkodobý finanční majetek

3. den: kapitálové účty, dlouhodobé závazky, 

4. den: účetní závěrka, vedení účetnictví v praxi         

Ohlasy účastníků

Kurz se mi velmi líbil. Jeho struktura i možnost ho individuálně přizpůsobit. Kromě teoretických znalostí bylo v kurzu i dost praktických příkladů. Neocenitelná byla i zkušenost vyzkoušet si účtování přímo v účetním programu. Mnohokrát děkuji.

Gabriela Jannová

Kurz mi přijde velmi obsažný, podrobný a pro pečlivé účetnictví v mém budoucím podnikání v podstatě nezbytný. Celkem 25 hodin skutečně plných informací, které bych jinak zjišťoval praxí měsíce. Díky, kurz vřele doporučuji každému, kdo chce nahlédnout do problematiky účetnictví pro své podnikání. Díky za něj, velmi dobře investované peníze! Čas na kurzu díky poutavému výkladu letí jak splašený - vždy jsem se dozvěděl ke každému bodu mnoho konkrétních příkladů z praxe, včetně doporučení, jak co optimálně řešit. Díky!

Michal Šatal