Základy podvojného účetnictví pro podnikatele

Termín:                                                                                                                                                                                                     

  • individuální výuka (rozsah 4 dny) - online výuka
  • začínající účetní
  • majitelé, jednatelé firem
  • víkendové kurzy formou konference - max. počet 3 účastníci
  • 29.4. -2.5. 2021
  • 8. - 9.5. -15. - 16.5.2021

 

                                                  

Lektorka: Ing. Milada Vyvialová

Cena: 5 000,- Kč 

Cíl pochopit účetnictví jako ucelený systém. 

Obsah

1. den : postupy a zásady vedení účetnictví, náklady a výnosy, zúčtovací vztahy

2. den : dlouhodobý majetek, zásoby,krátkodobý finanční majetek

3. den: kapitálové účty, dlouhodobé závazky, 

4. den: účetní závěrka, vedení účetnictví v praxi         

Ohlasy účastníků

Kurz se mi velmi líbil. Jeho struktura i možnost ho individuálně přizpůsobit. Kromě teoretických znalostí bylo v kurzu i dost praktických příkladů. Neocenitelná byla i zkušenost vyzkoušet si účtování přímo v účetním programu. Mnohokrát děkuji.

Gabriela Jannová

Kurz mi přijde velmi obsažný, podrobný a pro pečlivé účetnictví v mém budoucím podnikání v podstatě nezbytný. Celkem 25 hodin skutečně plných informací, které bych jinak zjišťoval praxí měsíce. Díky, kurz vřele doporučuji každému, kdo chce nahlédnout do problematiky účetnictví pro své podnikání. Díky za něj, velmi dobře investované peníze! Čas na kurzu díky poutavému výkladu letí jak splašený - vždy jsem se dozvěděl ke každému bodu mnoho konkrétních příkladů z praxe, včetně doporučení, jak co optimálně řešit. Díky!

Michal Šatal