Základy podvojného účetnictví (5 denní) Praha

Termín:                                                                                                                                                                                                                                       

  • individuálně                            odpolední výuka od 15 -19 hod., včetně víkendů od 9 -13 hod.            
  • 8. - 12. ledna 2020
  • 27. -31. ledna 2020
  • 26.února - 1.března 2020

Lektorka: Ing. Milada Vyvialová

Cena: 5 000,- Kč 

Cíl: Naučit posluchače uplatnit učebnicové znalosti účetnictví v praxi :), nejen umět  zaúčtovat běžné účetní případy, sestavit účetní závěrku, daňové přiznání, ale především pochopit účetnictví jako ucelený systém. Poradit, jak vést agendu účetnictví malých a středních firem v praxi tak, aby efektivně fungovala.

 

Obsah

1. den : postupy a zásady vedení účetnictví

2. den : dlouhodobý majetek, krátkodobý finanční majetek

3. den : zásoby, zúčtovací vztahy

4. den: kapitálové účty, dlouhodobé závazky, náklady a výnosy

5. den: účetní závěrka, vedení účetnictví v praxi         

Ohlasy účastníků

Kurz se mi velmi líbil. Jeho struktura i možnost ho individuálně přizpůsobit. Kromě teoretických znalostí bylo v kurzu i dost praktických příkladů. Neocenitelná byla i zkušenost vyzkoušet si účtování přímo v účetním programu. Mnohokrát děkuji.

Gabriela Jannová

Kurz mi přijde velmi obsažný, podrobný a pro pečlivé účetnictví v mém budoucím podnikání v podstatě nezbytný. Celkem 25 hodin skutečně plných informací, které bych jinak zjišťoval praxí měsíce. Díky, kurz vřele doporučuji každému, kdo chce nahlédnout do problematiky účetnictví pro své podnikání. Díky za něj, velmi dobře investované peníze! Čas na kurzu díky poutavému výkladu letí jak splašený - vždy jsem se dozvěděl ke každému bodu mnoho konkrétních příkladů z praxe, včetně doporučení, jak co optimálně řešit. Díky!

Michal Šatal