Aktuální seminář / Praha 2016

Seminář ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

víkendový seminář 15.16.17.ledna + 23.24.ledna 2016

týdenní seminář 8-12.února 2016

Obsah semináře

 •    Principy a zásady účetnictví
 •    Dlouhodobý majetek
 •    Zásoby
 •    Krátkodobý finanční majetek
 •    Zúčtovací vztahy
 •    Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 •    Náklady a výnosy
 •    Účetní závěrka
 •    Vedení účetnictví

Podrobně si probereme

 • jak zaúčtovat základní účetní případy
 • ukážeme si návody, jak postupovat v praxi při zpracovávání účetnictví od prvního předání dokladů, přes kontroly účetnictví až po sestavení daňového přiznání.
 • jak zvýšit efektivitu Vaší práce
 • principy a základy účetnictví v praxi
 • tipy a triky pro praxi
 • vaše dotazy a nesrovnalosti

Lektor

Ing. Milada Vyvialová

Již přes 20 let se detailně zabývám vedením účetnictví včetně zpracování daňové problematiky malých a středních firem. Mám rozsáhlé zkušenosti se zpracováním účetnictví z různých oborů činností a to především výroby, obchodu, služeb, dopravy. Poznala jsem tuto oblast i z pozice správce daně na finančním úřadu. Mohu Vám tedy nabídnout ucelený pohled na tuto problematiku. Své zkušenosti jsem se rozhodla sdílet s ostatními, kteří mají zájem pracovat v oboru vedení účetnictví.

Základní informace

 • Cíl semináře: Předat Vám schopnost zpracovávat učetnictví malých a středních firem.
 • Pro koho je vhodný? Pro mírně pokročilé i úplné začátečníky, bez zkušeností z praxe př.: pro mamky na mateřské, absolventy středních škol, začínající účetní apod.
 • Kde?  PRAHA 5, Ke klubovně 1/1635 (bílá branka)
 • Kdy?  15.16.17.1. +  23.24.1.2016
 • Jaký bude průběh? Od 9:00 do 14:00 (max.14:30), přestávky 10 - 15 min, bez přestávky na oběd
 • V ceně: Veškeré materiály (skripta cca. 40 stran + dodatky) a občerstvení

Máte k semináři nějaké otázky?

Napište nám...

Seminář ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

 

15.16.17.1.+23.24.1.2016

 

Cena: 5000,- Kč

 

Detailní popis semináře

1.den:  

 • naučíme se základní postupy účtování, zásady a principy účtování, podrobně se seznámíme se základními výkazy účetnictví rozvahou a výsledovkou, povíme si o účetních záznamech, zápisech a účetních knihách, podrobně se seznámíme s účtovým rozvrhem a jednotlivými účty
 • probereme dlouhodobý majetek jeho vymezení, oceňování, pořízení, vyřazení, základní účetní případy, účetní odpisy, daňové odpisy

2. den:

 • bude na programu krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry, účtování pokladny, banky, problematika valutové pokladny, inventarizace pokladny a inventarizační rozdíly, účtování cenin, bankovních úvěrů a výpomocí, naučíme se základní informace o cenných papírech
 • podíváme se podrobně  na zúčtovací vztahy a začneme pohledávkami  z obchodních vztahů, postoupení pohledávek, naučíme se tvořit opravné položky k pohledávkám, probereme také pohledávky z hlediska zákona o daních z příjmů

3. den:

 • navážeme na problematiku zúčtovacích vztahů seznámíme se závazky (dluhy) z obchodních vztahů, dále zúčtování daní a dotací a detailně si probereme účty časového rozlišení
 • dále se seznámíme s kapitálovými účty, způsoby financování podniku, vlastní kapitál, ostatní kapitálové fondy, rozdělení zisku a účet výsledku hospodaření, probereme tvorbu rezerv a dlouhodobé závazky

4. den:

 • náplní čtvrtého dne budou zásady účtování nákladů a výnosů, příklady účtování
 • účetní závěrka – harmonogram účetní závěrky, postupy, úprava hospodářské výsledku, sestavení daňového přiznání

5. den:

 • vedení účetnictví - jak na to - na základě zkušeností z praxe Vám sdělím, jak vést účetnictví firmy správně, přehledně, efektivně, od prvního předání dokladů, přes kontoly účetnictví až k sestavení daňového přiznání, jak si zorganizovat práci, jak jednat s klientem s úřady, jak vnést do své práce více kreativity

Seminář ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

 

15.16.17.1. + 23.24.1.2016

Cena: 5000,- Kč