Milada Vyvialová

 Bachovy květové esence - harmonizace emocí

Bachovy květové esence mne provází životem již 25 let, v současné době nabízím osobní konzultace a  workshop - Bachovy květové esence a jejich praktické užití, na kterém se sami naučíte rozpoznat své emoce,  pracovat s nimi a najít  vhodnou esenci pro vás i vaše blízké. Práce s emocemi vede k poznání své vlastní esence, k poznání sebe. Přijetí sebe vede k přijetí i druhých, respektování se se vede k respektování druhých a to je základ harmonické rodiny , komunity, firmy ....... společnosti.

Během posledních let vznikly i harmonizační obrázky Bachových  květových esencí

S velkou vděčností a láskou děkuji matce přírodě, že mi ukázala, že láska, péče, hojnost, radost je všude kolem mne a tím i ve mě, že vše už mám, vše je tu pro mne k dispozici, jen to přijmout, užívat, sdílet a společně se radovat.

Jsem vděčna, že toto poznání mohu sdílet  s Vámi.

Níže následuje výčet jednotlivých léčivých esencí s popisem kvalit jednotlivých esencí, jejich harmonizační vliv na  člověka. Harmonizační obrázky vznikaly intuitivně v letech 2020-2021 .

Harmonizační obrázky léčivých esencí Dr. Bacha

Bílá lesní réva - clematis


Tvůrčí idealismus

+ kreativní, tiší lidé

+ pomáhá zakotvit v realitě

+ vrací živost a radost v přítomnosti


Stav nerovnováhy :

 • život v nadějích
 • nezájem o přítomný okamžik
 • snění
 • chybí odhodlání uskutečnit, realizovat záměr
 • svět vlastních představ

 

 

Bílý kaštan - White Chestnut


Rozlišování, klid mysli.

+ ztišení mysli

+ uvolnění těla

+ klid a mír

+ vrací do přítomnosti


Stav nerovnováhy:

 • vnitřní samomluva
 • neustálé dohady, řešení situací stále dokola bez výsledku
 • uvěznění v mysli
 • fyzické napětí, stres
 • úzkost

 

Buk - Beech


Tolerance, soucit.

+ respekt k chování, názorům, přesvědčením druhých

+ rozpoznání kladů každého člověka

+ lidé s jasným vnímáním, rozlišováním etiky, čistoty a pravdivosti


stav nerovnováhy: 

 • nesouhlas  s ostatními
 • netolerance, neústupnost, nepřijetí
 • kritika, odsuzování druhých
 • tělesná strnulost,
 • samolibost

Cesmína ostrolistá - Holly


Znovuzrození, láska v srdci.

+ otevírá srdce lásce

+ vnitřní harmonie

+ soucit, sdílení lásky s ostatními


Stav nerovnováhy:

 • žárlivost, závist, podezírání, nenávist
 • vztek projevený navenek
 • agrese
 • touha po pomstě
 • vnitřní nejistota

Čekanka obecná - Chicory


Mateřství, nezištná láska.

+ milující ve vztahu k blízkým

+ láska bez podmínek a očekávání

+ nesobecký zájem, nezištná pomoc

+ respektování svobody druhých


Stav nerovnováhy:

 • přílišná starostlivost, péče, vměšování
 • manipulace, sledování vlastních cílů a prospěchu
 • očekávání vděčnosti
 • sebelítost, výčitky
 • majetnické sklony

Červený kaštan - Red chestnut


Starostlivost, láska k bližnímu.

+ důvěra v druhé, jejich cestu

+ víra v dobro

+ konstruktivní, přiměřená péče o druhé

+ odpoutání


Stav nerovnováhy:

 • ochranitelský, spasitelský syndrom
 • nedůvěra v druhé
 • pochybnosti o jejich zdárné cestě životem
 • očekávání toho nejhoršího

Devaterník penízkový - Rosk rose

Odvaha, nepoddajnost.

+ odvaha

+ duchapřítomnost

+ rozvaha

+ zklidnění

+ použití ve stavech duševním fyzické nouze


Stav nerovnováhy:

 • stavy hrůzy, paniky ( traumatické události)
 • duševní ochromení
 • úzkost
 • noční můry
 • děsivé stavy

Divoká hořčice - Mustard


Veselost, čistá radost.

+ vnitřní rovnováha

+ radost, štěstí

+ harmonie, klid


Stav nerovnováhy:

 • temná noc duše
 • deprese bez příčiny
 • uzavřenost, smutek, bezcílnost
 • soustředění myšlenek na vlastní osobu
 • zpomalení
 • odcizení se světu

Dub - Oak


Síla, výdrž.

+ silním, stateční, spolehliví lidé

+ uvědomění potřeby odpočinku

+ uspokojování i osobních potřeb

+ rovnováha v dávání a přijímání


Stav nerovnováhy:

 • ignorace svého stavu vyčerpání
 • za žádných okolností se nevzdávají
 • záleží jim na vlastní důvěryhodnosti
 • nemají hranice, jsou tvrdí k sobě

Habr - Hornbeam


Vnitřní život, čestnost.

+ vitalita, radost, rozjasnění mysli

+ rovnováha, uvědomění vlastní síly

+ napřimuje

+ klidný spánek


Stav nerovnováhy:

 • mentální  a fyzická únava po ránu
 • nedostatek životního elánu (odkládání práce, úkolů)
 • nedostatek energie před zahájením činnosti
 • spánek nepřináší úlevu
 • jednostranné zatížení mentální ( dlouhé sledování TV, jednotvárný život, příliš nestrávených vjemů) 

Hlodaš - Gorse


Naděje.

+ povzbuzení

+ vnáší víru, naději, světlo do života

+ vrací nás k sobě, sebedůvěra

+ přijetí nemoci, jako pozitivní zkušenosti


Stav nerovnováhy:

 • beznaděj, deprese při nezdaru
 • ztráta naděje na zlepšení
 • ztráta důvěry v dobrý konec
 • malomyslnost
 • situace bez východiska

Hořec podzimní - Gentain


Víra.

+ rozptýlí obavy

+ věrnost sama sobě

+ víra v úspěšnost vašeho konání

+ povzbuzuje ducha

+ všechno má svůj hlubší smysl


Stav nerovnováhy:

 • ztráta odvahy, pochyby při překážkách na cestě
 • sklíčenost, ztráta víry v úspěch ( děti ve školách)
 • deprese

Chmerek roční - Scleranthus


Vnitřní vyváženost.

+ rovnováha

+ víru ve vlastní rozhodnutí

+ stabilita

+ rozhodnost


Stav nerovnováhy:

 • neschopnost rozhodnout se mezi 2 možnostmi
 • vnitřní muka způsobené nerozhodností
 • emoční nerovnováha, výkyvy nálad
 • časté převlékání oděvů

Jedlý kaštan - Sweet chestnut


Vysvobození.

+ přináší světlo do života

+ naděje, víra

+ vše jednou pomine

+ Fénix


Stav nerovnováhy:

 • dlouhodobé snášení těžké životní situace
 • ztráta naděje
 • bezvýchodná situace
 • destrukce, zničení
 • na konci hranice odolnosti

Jilm - Elm


Zodpovědnost.

+ dodává sílu silným ve chvílích přepracování

+ vrací sebejistotu

+ pomoc je vždy na blízku

+ vrací důvěru v sebe


Stav nerovnováhy:

 • krize sebedůvěry při velké zátěži převážně u velmi schopných lidí ( lékaři, ředitelé...maminky)
 • přílišná zodpovědnost
 • přepracování

Kejklířka skvrnitá - Mimulus


Hrdinství, důvěra.

+ statečnost

+ odvaha

+ vrací reálný pohled na situaci

+ vědomé řešení problému


Stav nerovnováhy:

 • strach z konkrétní věci, situace
 • každodenní strach
 • plaché, tiché, ustrašené, stydlivé, zamlklé děti i dospělí
 • koktání
 • červenání
 • fobie

Modřín - Larch


Sebevědomí.

+ převzetí iniciativy

+ krok za krokem k cíli

+ odvaha ve vlastní schopnosti a sílu

+ odhodlanost

+ velice schopní lidé


Stav nerovnováhy:

 • srovnáváni se s druhými
 • pochybnosti, odkládání prvního kroku
 • nízké sebevědomí
 • přesvědčení o své neschopnosti

Netýkavka žlázonosná - Impatiens


Trpělivost a dobromyslnost.

+ trpělivost

+ lehkost, schovívavost k druhým

+ přináší dobrou náladu, společenskost

+ zklidnění


Stav nerovnováhy:

 • rychlé myšlení a činy
 • netrpělivost s druhými
 • uspěchanost
 • rozhořčenost nad pomalostí druhých
 • podrážděnost, vztek
 • netolerance
 • spoléhání jen na sebe
 • workoholici

Oliva - Olive


Mír.

+ regenerace sil

+ klid

+ harmonizace


Stav nerovnováhy:

 • těžký život bez potěšení
 • mentální a fyzické vyčerpání
 • porod
 • péče o druhé
 • operace

Planá růže - Wild rose


Vnitřní motivace, obětavost.

+ zájem o život, okolí, osobní štěstí

+  vitalita

+ iniciativa ke změnám


Stav nerovnováhy:

 • smíření s osudem
 • pasivita
 • ani radost ani štěstí
 • apatie
 • odevzdání
 • oslabení životní síly

Plané jablko - crab apple


Čistota.

+ čistící esence

+ koupele, zábaly, rány

+ přijetí těla, sebe


Stav nerovnováhy:

 • pocity nečistoty
 • strach  z bakterií
 • přehnaná pořádkumilovnost
 • perfekcionalismus
 • nespokojenost s vlastním tělem

Poupě kaštanu - Chestnut bud


Učení, materializace.

+ porozumění procesu učení

+ rozpoznání našich omylů

+  zpracování životních zkušeností

+ opuštění starých vzorců


Stav nerovnováhy:

 • opakování starých chyb
 • nepoučitelnost

Rožec - Cerato


Vnitřní jistota, intuice.

+ posiluje víru ve vlastní rozhodnutí

+ napojení na intuici, vnitřní hlas

+ vnitřní moudrost

+ nalezení své životní cesty


Stav nerovnováhy:

 • nedůvěra ve svá rozhodnutí
 • hledání rady u druhých
 • potřeba ujištění

Řepík lékářský - Agrimony


Radost, kompetence.

+ radostní lidé, nositelé míru, harmonii a spokojenosti

+ akceptace vlastní osobnosti

+ sdělování skutečných pocitů


Stav nerovnováhy:

 • bojí se hádek a konfrontace
 • skrývají své skutečné pocity
 • své problémy zlehčují
 • vnitřně velmi trpí
 • velké napětí vnitřní
 • alkohol. drogy, špatný spánek
 • baví společnost - nosí masku klauna

Skotská sosna - Pine


Odpuštění, lítost.

+ odpuštění 

+ přijetí sebe

+ vymezení hranic

+ odpoutání od rodičů


Stav nerovnováhy:

 • vina za i za druhé
 • Promiň, promiň, promiň
 • neustálé analyzování svých skutků

 

Skotský vřes - Heather


Ochota, vcítění.

+ naslouchání druhým

+ empatie

+ vidění situace v pravém světle


Stav nerovnováhy:

 • upovídanost o svých problémech - Já, já, já
 • pocity samoty
 • vyžadování pozornosti
 • stěžování si druhým
 • nezájem o druhé

 

 

Slíva třešňová - Cherry plum


Otevřenost, mír.

+ zklidnění napětí

+ mír

+ sebekontrola

+ odstraňuje špatné myšlenky


Stav nerovnováhy:

 • zakrývání strach ze ztráty sebekontroly
 • nahromaděný stres
 • nervové přepětí
 • záchvaty agrese
 • hysterie
 • neovládané emoce

Snědek okoličnatý - Star of bethlehm


Vzkříšení.

   + uvolní potlačené emoce

   + návrat k sobě

    + zjemňuje bolest, zármutek a lítost


Stav nerovnováhy:

 • velké napětí

 •  dlouhodobě nešťastní lidé

 •  šok z traumatu i dlouho v minulosti

 • život ve vnitřní narkóze (otupělost, vnitřní stažení, pocit ztráty)

 • tichá bolest

 • to se nemělo stát

Sporýš lékařský - Vervain


Sebekázeň, ovládání.

+ silná vůle a síla přesvědčení

+ ztělesnění vlastní idey

+ zklidnění

+ odpočinek

+ naslouchání okolí


Stav nerovnováhy:

 • přehnané požívání vůle
 • mění svět podle sebe usilovným přesvědčováním druhých
 • netolerantní
 • nespavost
 • přepracování
 • velká mentální činnost

Sveřep větevnatý - Wild oat


Povolání, cílevědomost.

+ nalezení směru v životě, povolání

+ podpora osobního cesty

+ naplnění, sebeurčení


Stav nerovnováhy:

 • hledání vlastní cesty
 • velké ambice, mnoho talentů - nerozhodnost ve výběru směru

Topol osika - Aspen


Zdolání, vzkříšení.

+ odvaha

+ uklidnění

+ sebedůvěra

+ pevnější kontakt s realitou


Stav nerovnováhy:

 • úzkost, stres, stav ohrožení
 • třes těla 
 • nepojmenované strachy ( předtuchy že se něco stane)
 • senzitivní lidé
 • schovávání se před druhými

Vinná réva - Vine


Autorita, prosazení.

+ moudrost, přirozený respekt

+ lidskost

+ vedení lidí bez tlaku

+ vizionáři


Stav nerovnováhy:

 • zneužití vůle
 • despotismus
 • nátlak
 • manipulace
 • tvrdost, krutost

Vlašský ořech - Walnut


Nový začátek.

+ dává sílu dokončit své plány

+ ochrana před vnějšími vlivy

+ nové začátky - stěhování, nástup do školy

+ důvěra a víra v sebe a svoji cestu


Stav nerovnováhy:

 • narušení osobní integrity okolím - myšlenkami, přesvědčováním
 • váhání a pochybnosti  o zvolené cestě
 • těhotenství
 • stěhování
 • ukončení kojení
 • důchod
 • přechod
 • rozvod

 

Voda z léčivých pramenů - Rock water


Vnitřní svoboda a přizpůsobivost.

+ svým příkladem vedou druhé

+ posílení ženské stránky člověka

+ lidskost

+ velké ideály


Stav nerovnováhy:

 • přílišná tvrdost k sobě
 • perfekcionalismus
 • strnulost
 • zásadovost
 • disciplína

Zeměžluč - Centaury


Sebeurčení, seberealizace.

+ dobrosrdeční, tiší, obětaví a milí lidé

+ rádi pomáhají druhým

+ učí říkat NE

+ stát si za svým

+ rovnováha mezi dáváním a přijímáním


Stav nerovnováhy:

 • překračování osobních hranic ve prospěch druhých
 • ztráta své cesty
 •  přepracování
 • neumí říci NE
 • lehce se nechají ovlivnit druhými

Zimolez kozí list - Honeysuckle


Schopnost změnit se a plynout s proudem života.

+  pomáhá žít v přítomnosti

+ odpoutání od minulosti


Stav nerovnováhy:

 • nostalgie
 • myšlenky na osobní ztráty
 • pesimismus
 • neočekávají štěstí
 • stýskání po domově
 • osamělost u starších lidí

Žebratka bahenní - Water violet


Pokora, moudrost.

+ samostatní lidé

+ posiluje společenskost

+ mír, klid, důvěra

+ jdou si vlastní cestou

+ učitelé, vědci, léčitelé, poradci

+ otevírá srdce


Stav nerovnováhy:

 • působí chladně
 • distancují se
 • samota až izolace
 • působí nadřazeně a povýšeně

žlutá vrba - Willow


Vlastní zodpovědnost.

+ odpuštění sobě a ostatním

+ zodpovědnost za svůj život

+ změna myšlení


Stav nerovnováhy:

 • role oběti
 • sebelítost
 • posuzování života podle dosažených úspěchů
 • hněv - vnitřní
 • negativní myšlení
 • pocity nespravedlnosti
 • zatrpklost
 • závist
 • za vše mohou druzí
 • odcizení

Krizová esence - Rescue remedy


Směs pěti esencí jako první pomoc pro náhlé krize a naléhavé situace, stavy nouze.

Složení : Snědek okoličnatý, Devaterník penízkový, Bílá lesní réva, Netýkavka žlázonosná, Slíva třešňová

Užití:

 • duševní zmatení 
 • přijímací pohovor, rozvodové řízení, pohřeb, operace
 • nehody, strach, beznaděj, stres, děsy, leknutí aj.
 • kousnutí, štípnutí hmyzem